weblogo2

Kustversterking Schouwen-Duiveland opgeleverd

De kust van Schouwen-Duiveland is veilig! Vandaag werden de drie dijkversterkingsprojecten van het waterschap officieel opgeleverd. De projecten zijn tussen september 2016 en februari 2017 uitgevoerd op drie plaatsen: Boerderij de Ruyter/Flaauwershaven (lengte 600 meter), Zierikzee/Bruinisse (lengte 600 meter) en Burghsluis-Schelphoek (lengte 1.200 meter). Dijkgraaf Toine Poppelaars van Scheldestromen kijkt terug op een geslaagde samenwerking tussen partijen. “Het is Rijkswaterstaat en het waterschap gelukt om samen met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) dit project snel en binnen budget op te leveren.”

Piping

In 2010 is door het waterschap onderzocht of alle Zeeuwse dijken en duinen voldeden aan de wettelijke veiligheidsnorm. Bij deze drie dijktrajecten was dat niet het geval. Er was sprake van binnenwaartse stabiliteitsproblemen van de dijklichamen en het verschijnsel piping. Piping is kwelwater dat onder de dijken doorkomt en zand en gronddeeltjes uitspoelt, dit kan leiden tot een verzwakking van het dijklichaam.
Piping is een probleem bij honderden kilometers dijk in heel Nederland, weet Erik Kraaij van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, waar deze kustprojecten deel van uitmaken. “Waterschap Scheldestromen heeft hier laten zien hoe je met elkaar samenwerkt, hoe je je zo optimaal mogelijk voorbereid op de toekomst en Zeeland waterveilig houdt. Een inspiratie voor andere projecten.”

Om piping tegen te gaan is aan de binnenkant van de dijk filterdoek (geotextiel) aangebracht. Daarnaast is het textiel verzwaard met breuksteen. Het filterdoek voorkomt dat er nog zand- of kleideeltjes uitspoelen. Bij het traject Boerderij de Ruyter is de dijk aan de landzijde breder gemaakt en de kruin van de dijk verder naar achter gelegd. De stabiliteit van het dijklichaam is hiermee gewaarborgd. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is geanticipeerd op de nieuwe veiligheidsnorm die vanaf 1 januari 2017 van kracht is.

Projectorganisatie Waterveiligheid

De drie Schouwse kustversterkingsprojecten werden uitgevoerd onder de vlag van de Projectorganisatie Waterveiligheid (POW). Dit is een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat en het waterschap dat tot doel heeft om kennis te de delen en efficienter te werken door bij de uitvoering van kustveiligheidsprojecten gebruik te maken van elkaars kennis en expertise. De projecten zijn uitgevoerd en gesubsidieerd in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Dit artikel is niet geschreven door De Zeekat, maar is afkomstig van de Nederlandse website Duikplaats.net. Klik hier om het volledige bericht te lezen op www.duikplaats.net

Wil jij helpen bij de wedstrijden van de Nederlands en Zeeuws kampioenschappen Onderwaterfotografie- en videografie?

Voor de bijeenkomst met de deelnemers, de wedstrijddagen, de barbecue en de prijsuitreiking zoeken we enthousiaste vrijwilligers die ons willen helpen bij de organisatie en uitvoering.

 

Dit artikel is niet geschreven door De Zeekat, maar is afkomstig van de Nederlandse website van de NOB. Klik hier om het volledige bericht te lezen op www.onderwatersport.org.

Duikwrak Tholen definitief van de baan

Na een flink aantal onvoorziene ontwikkelingen, een stijging van de begroting en een aanzienlijke toename van de financiële risico’s is door de NOB besloten te stoppen met het project een duikwrak af te zinken bij de Bergse Diepsluis.

Dit artikel is niet geschreven door De Zeekat, maar is afkomstig van de Nederlandse website van de NOB. Klik hier om het volledige bericht te lezen op www.onderwatersport.org.

Zoet Water Kampioenschap Onderwaterfotografie

Een nieuw element in het Open Nederlands Kampioenschap Onderwaterfotografie is de zoet water categorie. Deze categorie telt niet mee voor het overall kampioenschap, maar je kunt wel kampioen ‘Zoet water’ worden.

Dit artikel is niet geschreven door De Zeekat, maar is afkomstig van de Nederlandse website van de NOB. Klik hier om het volledige bericht te lezen op www.onderwatersport.org.

Teamkampioenschap Onderwaterfotografie

Binnenkort start de inschrijving voor de belangrijkste onderwaterfotografiewedstrijden in Nederland, het Zeeuws en Open Nederlands Kampioenschap (ONK). Een nieuw onderdeel van de wedstrijd is een teamkampioenschap.

Dit artikel is niet geschreven door De Zeekat, maar is afkomstig van de Nederlandse website van de NOB. Klik hier om het volledige bericht te lezen op www.onderwatersport.org.

 • diving
 • Wreck-Dive
 • zwembadtraining
 • Leer duiken bij De Zeekat
  Iedereen kan leren duiken! Na enkele praktijk en theorielessen ben je klaar om je eerste stappen te zetten in de duikwereld.
 • De wondere wereld van duiken
  Laat je overdonderen door de pracht van het onderwaterleven in een oase van rust.
 • Doe mee aan een zwembadtraining
  Wil je eens meemaken hoe een zwembadtraining er aan toe gaat? Contacteer ons dan voor een afspraak.