weblogo2

Nieuwe leden werven tijdens sportactie Albert Heijn

Is jullie duikclub op zoek naar meer bekendheid in de regio en/of meer leden? Doe dan mee aan de landelijke sportactie van Albert Heijn! Organiseer dit najaar een leuke (gratis) duik-, snorkel-, onderwaterhockey- of vinzwemactiviteit en laat Albert Heijn-klanten hun volle spaarkaart bij jullie inwisselen. Voor meer info: https://ahsportactie.nl

Dit artikel is niet geschreven door De Zeekat, maar is afkomstig van de Nederlandse website van de NOB. Klik hier om het volledige bericht te lezen op www.onderwatersport.org.

Duikers onderzoeken Nederlands’ meest afgelegen natuurgebied met spectaculaire resultaten

Tijdens de succesvolle tiendaagse Expeditie Noord van Stichting Duik de Noordzee Schoon heeft het expeditieteam de Doggersbank onderzocht waarbij veel nieuwe en zeldzame soorten zijn ontdekt en voor een dergelijke expeditie een record aantal visnetten is geborgen. Het team kwam zondag rond 12.00 uur terug in de haven van Scheveningen.

Nieuwe diersoorten

Het expeditieteam dook op scheepswrakken en gezonken productieplatforms. Er zijn twintig duiken gemaakt (720 duikman-uren) op 19 verschillende locaties met 29 duikers. Tijdens de expeditie werden diersoorten ontdekt die nog niet eerder in Nederland zijn aangetroffen. Het betreft hier drie prachtig gekleurde naaktslakken: de groene knotsslak (Tenellia viridis), de oranje bartel-waaierslak (Flabellina verrucosa) en het spiegeleitje (Diaphorodoris luteocincta). Naast deze nieuwe soorten zijn ook vele zeldzame waarnemingen gedaan, waaronder juweelanemonen (Corynactis viridis), eetbare zeeappel (Echinus esculentus), octopus (Octopus vulgaris), zeeduivel (Lophius piscatorius), zeewolf (Anarhichas lupus) en een tweetal Noordelijke dwergvinvissen (Balaenoptera acutorostrata).

Doggersbank

Op de Doggersbank was het team in staat om dit grotendeels onbekende gebied nader te bestuderen. Het gebied bevindt zich op 350 kilometer ten noorden van het vasteland van Nederland en is sporadisch bezocht door duikers. Op één wrak werden maar liefst 84 diersoorten waargenomen. Dankzij de ideale weersomstandigheden en voor Nederland ongekend helder water met wel 25 meter zicht, was het team in staat om een grote hoeveelheid prachtige foto- en filmbeelden te maken van dit bijzondere natuurgebied.

Ook heeft het team een record hoeveelheid verspeelde visnetten aangetroffen. In totaal werd er 6.000 kilo aan spooknetten geborgen. Deze zijn een groot gevaar voor vissen, kreeften en krabben en, zoals het team heeft geconstateerd, kunnen helaas ook zeehonden er dodelijk in verstrikt raken. Verder is bekend dat dit afval in zee afbreekt tot microplastics wat door allerlei organismen wordt opgenomen en zo in de voedselketen terecht komt.

Klaverbank

Naast de Doggersbank werd ook de Klaverbank bezocht. Dit gebied kenmerkt zich door steenvelden waarop zich veel bijzondere soorten vestigen. Tijdens een duik op een van deze steenvelden werden recente sporen van bodemberoerende visserij gevonden, waardoor het natuurlijke habitat ernstig was verstoord. Het is daarom goed dat de Klaverbank is aangewezen als beschermd natuurgebied. De toekomstige maatregelen die hierbij horen, kunnen een positieve impuls voor dit unieke natuurlijk rif betekenen.

Historische wrakken

Het team heeft ook cultuurhistorisch onderzoek gedaan. Tien onbekende wrakken werden onderzocht en in beeld gebracht om zo een bijdrage te leveren aan het achterhalen van de identiteit ervan.

"We hebben de Noordzee weer schoner achtergelaten dan we haar aantroffen. De gestike zeehond die we vonden, bewijst eens te meer hoe nuttig onze inspanning is." – Ben Stiefelhagen, expeditieleider

"Deze expedities zijn van onschatbare waarde, ze dragen bij aan essentiële kennis over de Noordzee. Het ontdekken van nieuwe soorten op onze bodem laat bij uitstek zien dat er nog veel waardevols te leren is." - Floris van Hest, directeur Stichting de Noordzee

Expeditie Noord, 200 mijlen van de Nederlandse kust

De expeditie is een initiatief van Stichting Duik de Noordzee Schoon in samenwerking met Stichting De Noordzee. Het expeditieteam bestaat uit mariene biologen, amateurarcheologen, ecologen, fotografen, filmers en supportduikers. Het duikwerk kan alleen worden gedaan door zeer ervaren duikers gezien de lastige omstandigheden waarin het project moet worden uitgevoerd: 25 tot 45 meter diepte in koud, stromend water met wisselend zicht (2 tot 25 meter). Het team werkt nauw samen met onderzoeksbureaus, het bedrijfsleven, universiteiten en de overheid. Het is sinds 2011 de elfde expeditie die de stichting organiseert. Stichting Duik De Noordzee Schoon wil het belang van natuurlijke- en kunstriffen in de Noordzee aantonen. Wrakken en stenen fungeren als kraamkamers en schuilplaatsen voor veel dieren. Op deze harde substraten leven naar schatting ruim 500 verschillende diersoorten. Het zijn bovendien tijdscapsules van groot cultuurhistorisch belang.

Foto's: Cor Kuyvenhoven, Udo van Dongen, Martijn Spierenburg

Video: Onderwaterbeelden.nl

Dit artikel is niet geschreven door De Zeekat, maar is afkomstig van de Nederlandse website Duikplaats.net. Klik hier om het volledige bericht te lezen op www.duikplaats.net

Wees je bewust van je gezondheid!

Het aantal ongevallen met duikers binnen Nederland is relatief laag, maar het kan nog veiliger. De meeste ongevallen zijn te relateren aan de conditie van de duiker en door een tijdige gezondheidskeuring kan het risico op een ongeval verder worden gereduceerd. Door duikers bewust te maken van hun conditie hopen de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB), de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en diverse landelijke duikorganisaties de veiligheid verder te vergroten.

 

Dit artikel is niet geschreven door De Zeekat, maar is afkomstig van de Nederlandse website van de NOB. Klik hier om het volledige bericht te lezen op www.onderwatersport.org.

Expeditie Noord, 200 zeemijlen van Nederland

Duikexpeditie verkent verre Nederlandse natuurgebieden en wrakken op de Noordzee

Stichting Duik De Noordzee Schoon vertrekt vanavond voor de elfde duikexpeditie op de Noordzee. Deze tiendaagse reis, Expeditie Noord, 200 zeemijlen van Nederland, staat in het teken van het ontdekken van mariene grensgebieden met andere landen die aan de Noordzee liggen en waar nooit eerder is gedoken. Dertig zeer ervaren sportduikers verzamelen zoveel mogelijk biologische en archeologische gegevens op twintig locaties, verwijderen afval (met name spooknetten, lood, vishaken en kunstaas), fotograferen en filmen.

Grootste natuurgebied van Nederland

"Met deze expeditie willen wij de Noordzee, Nederlands grootste natuurgebied, onder de aandacht brengen van alle burgers", expeditieleider Ben Stiefelhagen.

Het expeditieschip de Cdt. Fourcault vaart eerst naar de Bruine Bank waar een pilot wordt gestart met een fotogrammetriescan: een methode om wrakken goed in beeld te krijgen. Vanaf daar vaart het team door naar biologisch interessante grenslocaties met Engeland, waaronder de Klaverbank, waar eerder grote bijzondere soorten werden waargenomen. Verder wordt gedoken op twee gezonken productieplatforms.

Biodiversiteit

Kaartje Expeditie Noord, 200 zeemijlen van NederlandDe volgende bestemming wordt het uiterste noordelijke puntje van Nederland boven de Doggersbank. Hier wordt gedoken op nog niet door duikers in beeld gebrachte locaties. Hier verwachten ze helder water (tot 25 meter) wat ten goede kan komen aan het foto- en filmmateriaal dat kan bijdragen de Noordzee in de harten van de mensen te sluiten, een belangrijke doelstelling van beide stichtingen. Ook hoopt het team hier bijzondere of nieuwe dier- en algensoorten waar te nemen. Na de Doggersbank bezoekt de expeditie de Gasfonteinen voor een diepe duik. Een gebied dat niet op de politieke agenda staat en waar nooit eerder is gedoken, maar waar na bodemonderzoek (vanaf een schip) een interessante biodiversiteit wordt verwacht. Het staat bekend als een lokaal rijker en productiever ecosysteem.

Vervolgens duikt het team op wrakken in het Friese Front en de Centrale Oestergronden. Eerdere duiken wezen uit dat de bodem hier zeer slibachtig kan zijn, wat betekent dat het bodemleven hier anders is dan in de andere gebieden.

Onderzeeboot Hr. Ms. O13

Het duikteam hoopt met het duiken op onbekende plaatsen hoger in het noorden ook verder te komen met het zoeken naar de vermiste Hr. Ms. O 13, de laatste nog niet teruggevonden Nederlandse onderzeeboot. Sinds juni 1940 ligt het wrak ergens op de bodem van de Noordzee. Wat er precies met de O13 is gebeurd is nog steeds een mysterie.

“Stichting De Noordzee steunt deze waardevolle expeditie met hulp aan boord en communicatie naar het Nederlandse publiek. We vragen aandacht voor de schoonheid van onze Noordzee, die het beschermen meer dan waard is!” Floris van Hest, Directeur Stichting De Noordzee

Volg de website en Facebook van Stichting Duik De Noordzee Schoon en Stichting De Noordzee voor meer informatie.

Expeditie Noord, 200 mijlen van de Nederlandse kust

Deze duikexpeditie is een initiatief van Stichting Duik De Noordzee schoon in samenwerking met Stichting De Noordzee. Het expeditieteam bestaat uit marien biologen, amateurarcheologen, ecologen, fotografen, filmers en supportduikers. Het duikwerk kan alleen worden gedaan door zeer ervaren duikers gezien de lastige omstandigheden waarin het project moet worden uitgevoerd: 25 tot 45 meter diepte in koud, stromend water met wisselend zicht (2 tot 25 meter). Het team werkt nauw samen met onderzoeksbureaus, het bedrijfsleven, universiteiten en de overheid. Het is de elfde expeditie die de stichting organiseert. Stichting Duik De Noordzee Schoon wil het belang van kunstriffen in de Noordzee op de kaart zetten en degelijk beleid afdwingen. Wrakken en stenen fungeren als kraamkamers en schuilplaatsen voor veel dieren, er leven naar schatting ruim 500 verschillende diersoorten op deze harde substraten. Het zijn bovendien tijdscapsules van groot cultuurhistorisch belang. Sinds 2011 organiseerde de stichting al tien succesvolle expedities naar verschillende gebieden in de Noordzee.

Naast deze expeditie vindt er deze zomer nog een expeditie plaats om aandacht te vragen voor Noordzeenatuur, waarbij er gedeeltelijk samengewerkt wordt door Stichting De Noordzee, OCEANA (een internationale natuurbeschermingsorganisatie) en Stichting Duik De Noordzee Schoon.

Foto's: Udo van Dongen en Cor Kuyvenhoven

Dit artikel is niet geschreven door De Zeekat, maar is afkomstig van de Nederlandse website Duikplaats.net. Klik hier om het volledige bericht te lezen op www.duikplaats.net

Nieuw vulstation op weg naar Zeeland

Op weg naar Zeeland is sinds kort een nieuw vulstation geopend. Wie over de A16 richting A58 (bijv. A4 naar Tholen) of A59 (Schouwen-Duiveland) naar Zeeland rijdt, kan net na de afslag Breda-Prinsenbeek terecht bij Duikcentrum KYMO, achter de McDonalds op bedrijventerrein Steenakker.

KYMO is een bekende naam in Breda en omgeving. Bij het SSI Diamond Dive Center worden opleidingen gegeven en is er een enthousiast team clubleden dat ook geregeld in Zeeland te vinden is.

In september is KYMO verhuisd naar het nieuwe, grotere pand. Het pand biedt onderdak aan een winkel, duikmaterialenatelier, leslokaal, praktijkruimte van een duikarts en een vulstation voor 200 bar en 300 bar duikflessen. Tijdens openingstijden kan binnen gevuld worden. Buiten openingstijden kan via een vulautomaat gevuld worden (muntstukken van 50 eurocent, alleen 200 bar).

Dit artikel is niet geschreven door De Zeekat, maar is afkomstig van de Nederlandse website Duikplaats.net. Klik hier om het volledige bericht te lezen op www.duikplaats.net

Theater spektakel Mare

Vis à Vis speelt in juni, juli en september de voorstelling MARE aan het Almeerderstrand. Met de voorstelling MARE gunt Vis à Vis een blik op de toekomst, waarin de hele wereld onder water is komen te staan door toedoen van de mens. 

Dit artikel is niet geschreven door De Zeekat, maar is afkomstig van de Nederlandse website van de NOB. Klik hier om het volledige bericht te lezen op www.onderwatersport.org.

 • diving
 • Wreck-Dive
 • zwembadtraining
 • Leer duiken bij De Zeekat
  Iedereen kan leren duiken! Na enkele praktijk en theorielessen ben je klaar om je eerste stappen te zetten in de duikwereld.
 • De wondere wereld van duiken
  Laat je overdonderen door de pracht van het onderwaterleven in een oase van rust.
 • Doe mee aan een zwembadtraining
  Wil je eens meemaken hoe een zwembadtraining er aan toe gaat? Contacteer ons dan voor een afspraak.